Objawy alkoholizmu

Najbardziej typowe oznaki uzależnienia od alkoholu

Jednym z najpoważniejszych wyzwań, jakie stoją przed alkoholikami jest tak zwany alkoholowy zespół abstynencyjny, a zwłaszcza dynamika jego rozwoju. Najbardziej klasyczny podział mówi o dwóch jego stadiach opisywanych często w literaturze jako stadium wczesne oraz stadium późne. W stadium wczesnym charakterystyczne są przede wszystkim te objawy, które są typowe dla układu wegetatywnego, a więc tej części układu nerwowego, która odpowiada za niezależne od woli czynności organizmu. Na tym etapie mamy więc do czynienia przede wszystkim z bólami głowy i osłabieniem, choć częste są również bóle mięśniowe, uczucie nieprzyjemnego smaku w ustach, biegunki, nudności oraz kołatanie serca.

W stadium późnym objawy te nie tylko nie ustępują, ale nawet się nie zmniejszają. Przestają być jednak jedynymi, zaczynają im bowiem towarzyszyć również objawy ze sfery psychicznej, w tym zwłaszcza charakterystyczne zaburzenia snu i nastroju. U alkoholika pojawia się nastrój lękowo-depresyjny znany też jako depresja alkoholowa niejednokrotnie występujący w połączeniu z gniewem i drażliwością. Pierwsze ostre zespoły abstynencyjne trwają do dwóch dni, szybko ulegają jednak wydłużeniu i po pewnym okresie mogą utrzymywać się nawet przez kilka tygodni. Zespół abstynencyjny nie jest jednak jedynym problemem osoby uzależnionej, bardzo niebezpieczna okazuje się bowiem również zwiększona tolerancja alkoholu. Tylko pozornie jest to zjawisko, które można odbierać jako pozytywne, szybko okazuje się bowiem, że ta sama dawka alkoholu przestaje przynosić oczekiwany efekt. Z odkryciem tym idzie w parze potrzeba przyjmowania większych dawek. Pozornie odbywa się to bez szkody dla organizmu, okazuje się jednak, że mamy do czynienia z mylącym przeświadczeniem, które szybko ulega zmianie.

Tolerancja alkoholowa różni się w zależności od wielu czynników, a jej wzrost może nastąpić w sposób niezauważalny dla osoby, która staje się ofiarą nałogu. Innym niepokojącym zjawiskiem jest zawężenie repertuaru tych zachowań, które wiążą się z piciem alkoholu. W praktyce oznacza to, że osoba uzależniona zaczyna pić w charakterystyczny dla siebie sposób, a jej reakcje stają się stosunkowo łatwe do przewidzenia. Zazwyczaj idzie to w parze z zaniedbywaniem tych przyjemności, które są alternatywne dla picia nawet, jeśli wcześniej miały duże znaczenie dla danej osoby.

Redakcja poleca