Dla rodziny

Jak problem alkoholowy objawia się w rodzinie?

Najbardziej trafna definicja alkoholizmu mówi o nim jako o chorobie polegającej na utracie kontroli nad ilością przyjmowanego alkoholu, okazuje się przy tym, że nie jest ona wcale wyimaginowanym zagrożeniem. Szacuje się, że ryzykowne nadużywanie alkoholu może być problemem nawet 16 procent Polaków, a przecież nie można zapominać o tym, że alkoholizm jest problemem, z którym zmaga się nie tylko osoba uzależniona, ale również jej najbliżsi. Osoby skazane na życie z alkoholikiem mają do czynienia ze stanem nieustannego napięcia i przeciążenia emocjonalnego, ich problemem jest przy tym i to, że alkoholizm bardzo często pociąga za sobą także inne patologie takie, jak choćby przemoc fizyczna, psychiczna oraz seksualna. Nie można zapominać i o tym, że nadużywanie alkoholu przez jednego członka rodziny, zmienia fizycznie pozostałych, którzy nieustannie odczuwają nie tylko lęk, gniew i smutek, ale także napięcie, wstyd oraz poczucie upokorzenia. Okazuje się zresztą, że na taki stan rzeczy wpływają nie tylko bardzo konkretne zagrożenia.

Nie bez znaczenia jest i to, że w rodzinie z problemem alkoholowym dochodzi do rozpadu systemu więzi i oparcia, który powinien być czymś naturalnym dla bezpiecznego domu rodzinnego. Okazuje się zresztą, że alkoholizm bardzo często pojawia się cyklicznie, a dzieci podświadomie uczą się jeśli nie samego pijaństwa to wikłania się w związki z partnerami ze skłonnością do alkoholizmu. Nastawienie lękowe i tak typowy dla najbliższych alkoholików kryzys zaufania nie pozostaje zresztą wcale w rodzinie. Bardzo często dochodzi do jego przenoszenia do relacji ze światem zewnętrznym. Oczywiście, gniew pozornie dotyczy osoby uzależnionej od alkoholu, szybko okazuje się jednak, że łatwo jest przelać go na świat zewnętrzny, który wydaje się pełen niezrozumienia. Niejednokrotnie przekierowuje się go zresztą także na samego siebie, typowe dla rodzin alkoholików są więc skłonności do autoagresji i negatywnego stosunku do samego siebie. Choroba alkoholowa łączy się też ze smutkiem, przygnębieniem oraz rozpaczą wobec własnej bezradności.

Redakcja poleca